Hoe gaan we met elkaar om?

Afspraken over ethiek vind ik van groot belang zowel in beroeps- als persoonlijke omgeving. Ze gelden voor mij én voor degene die training of coaching volgt en het geleerde gebruikt in beroep en privé.

  • Toon respect voor de ander en jezelf, in woord en daad
  • Pas niets toe en lok niets uit wat de ander of jezelf kan schaden
  • Neem vertrouwelijkheid serieus
  • Gebruik het geleerde nooit bewust voor persoonlijk voordeel waarbij een ander kan worden benadeeld of geschaad
  • Respecteer het recht van een ander op informatie, bescherming en ontwikkeling van de vrijheid van keuze
Go to top