dementie

Wellicht al bekend: Nederland telt momenteel zo’n 270.000 mensen met dementie. Naar verwachting zal dit aantal in de toekomst nog sterk stijgen. Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig ziektes, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is.

De gevolgen van dementie

De verschijnselen van dementie wijzen erop dat denkprocessen niet meer zo goed verlopen. Vaak hebben we het dan over geheugenverlies en moeite met aangeleerde vaardigheden. Woorden worden niet meer goed begrepen en het praten gaat steeds moeizamer. Soms gaat dit gepaard met gedragsveranderingen en stemmingswisselingen.

Mensen met dementie ondervinden problemen met taal, spraak en begrijpen. Dat is lastig voor hen en voor de omgeving. De dementie is veelal een oorzaak van taal- en begripverlies. Wanneer wij ons aanpassen aan de veranderde situatie, kunnen we op een effectieve en prettige manier contact maken en communiceren. Zodat we de ander zoveel mogelijk begrijpen en de ander ons.

Hoe word ik Dementietolk ofte wel een betere ‘speurneus’?

De gevolgen van dementie, van het ‘breinfalen’ zijn onvoorstelbaar groot, en vooral merkbaar in de communicatie. Er zijn veel methoden ontwikkeld voor het omgaan met mensen met dementie. Elk mens (ook met dementie) is anders. Het uitvinden en opsporen van de meest passende manier van communiceren met deze mens is nog een heel werk. Hier komt de 'speurneus' om de hoek kijken. 

Vaak is een positieve benadering in de communicatie het meest geschikt. Bewust toepassen van bepaalde methodieken en bewust zijn van uw eigen waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, hier begint het mee. U ontdekt hoe u reageert op het gedrag en de communicatie van anderen en hoe u dat effectiever zou kunnen doen. Daarbij ontdekken wat de ander met u communiceert. 

De respons komt door ons

Het is belangrijk dat wij ons bewust zijn van onze eigen manier van communiceren en handelen. Dat we methoden ontdekken die helpen bij het aansluiten bij de belevingswereld van mensen met dementie. Bent u beroepskracht, familielid, mantelzorger of vrijwilliger? Met het aanleren van praktische technieken en meer inzicht over effectieve communicatie helpt u de ander en uzelf in het dagelijks leven en wordt u een goeie dementietolk

Meer informatie over de workshops, trainingen en lezingen

Go to top