Actief, doelgerichtheid en flexibel
In mijn werk ben ik steeds geïnteresseerd in mensen en naar de manier waarop zij hun leven inrichten. Ieder mens heeft het vermogen om binnen zijn of haar mogelijkheden te realiseren wat voor hem of haar in het leven van grote betekenis is. En je dromen waarmaken leidt beslist tot meer plezier, dankbaarheid en voldoening.

Elk gedrag heeft een positieve intentie
Bij alles wat ik nastreef, laat ik me leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Bewustwording leidt tot meer opties
  • De reactie van de ander op mijn boodschap is het gevolg van mijn communicatie
  • Leren betekent ontwikkelen en vergroten van ieders keuzemogelijkheden
  • Fouten bestaan en ik ervaar ze als feedback (‘failure is feedback’)

Hoe gaan we met elkaar om?
Zowel in een beroepsmatige als persoonlijke omgeving zijn afspraken over ethiek van groot belang. Ze gelden voor mij én voor de deelnemers van trainingen en coachingstrajecten.

  • Toon respect voor anderen, in woord en gedrag
  • Pas niets toe en lok niets uit wat de ander of uzelf kan schaden
  • Neem vertrouwelijkheid serieus
  • Gebruik de nieuwe kennis nooit bewust voor persoonlijk voordeel als een ander daar nadeel of schade door ondervindt
  • Respecteer het recht van een ander op informatie, bescherming en ontwikkeling van de vrijheid van keuze
Go to top