Reactie op een traject "Coaching on the Job", uitgevoerd samen met Colinda van Dommele, najaar 2017:

“Bij bewoners met een dementie is het van groot belang dat medewerkers zich kunnen verplaatsen in hun belevingswereld waardoor zij hen op de juiste manier kunnen benaderen. Dit vraagt een andere manier van denken; dit is een bewustwordingsproces wat samen hangt met het verkrijgen van meer kennis omtrent de diverse vormen van dementie.

De coaching on the job is door alle medewerkers als zeer positief ervaren, mede doordat het uitgangspunt is het benaderen wat al goed gaat, en tools aanreiken om beter te leren omgaan met situaties die als moeilijk worden ervaren. Doordat Tineke en Colinda langere tijd op onze locatie aanwezig waren hebben zij veel medewerkers én de cultuur van onze locatie leren kennen. Dit maakt het voor ons als leidinggevenden prettig om praktijksituaties met Tineke en Colinda te bespreken."

Groet van Marga en Magda, leidinggevenden Vijverhof.

"Dit boekje lezend is alsof ik Tineke letterlijk hoor en zie. Zo knap. Verplichte literatuur voor iedereen!"
- Betty (interim-manager in de zorg) 

"Vandaag het boek gegeven, ik krijg net bericht dat het een schot in de roos is" 👍🏽😀
Denise

'Vooral er samen over praten en heel veel voorbeelden uit de praktijk.'
- Hennie (gastvrouw)

'Ik voelde me vrij om te zeggen wat ik wilde en fijn dat er veel actieve dingen in zaten. Er werd veel openheid en veiligheid gecreëerd.'
- Alex (verzorgende)

'Het enthousiasme van de trainer werkt aanstekend.'
- Henri (verzorgende)

'Nu ik hoe ik het moet doen en ik durf het ook. Komt ook door de vele voorbeelden (je ziet het gebeuren).'
- Janny (gastvrouw)

'Ik ga nu meer op de stoel van de bewoner zitten. Dingen beleven vanuit een ander perspectief en bewoners anders benaderen. Ik kijk met andere ogen naar mantelzorgers.'
- Janneke (gastvrouw)

Go to top