team

De vraag naar verandering kan zich richten op vele gebieden, zoals het invoeren van nieuwe procedures of werkprocessen, het verbeteren van samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire verbetertrajecten, een verandering in het werkterrein, implementatie van kwaliteitsmanagement.

Een goed idee en dan?

Organisaties hebben vaak te maken met een veelheid aan projecten, die moeten worden uitgevoerd. Soms is er geen personeel beschikbaar voor de uitvoering en begeleiding. Veel vaker ontbreekt het aan specifieke kennis en ervaring over hoe een verandering moet worden aangepakt. Als verandercoach en/of interimmanager biedt Tineke van Sleen die ondersteuning.

Belangrijk is dat de eisen ten aanzien van de resultaten duidelijk zijn vastgelegd, wil een verandering succesvol verlopen. Het daadwerkelijk ondersteunen van degenen die met de verandering te maken krijgen, is daarbij van groot belang.

Ondersteuning op aanvraag

Activiteiten en evenementen kunnen op maat worden verzorgd door Van Sleen Training & Innovatie.

Neem gerust contact op voor meer informatie

Go to top