Hoe gaan we met elkaar om?

Afspraken over ethiek vind ik van groot belang zowel in beroeps- als persoonlijke omgeving. Ze gelden voor mij én voor degene die training of coaching volgt en het geleerde gebruikt in beroep en privé.

  • Toon respect voor de ander en jezelf, in woord en daad
  • Pas niets toe en lok niets uit wat de ander of jezelf kan schaden
  • Neem vertrouwelijkheid serieus
  • Gebruik het geleerde nooit bewust voor persoonlijk voordeel waarbij een ander kan worden benadeeld of geschaad
  • Respecteer het recht van een ander op informatie, bescherming en ontwikkeling van de vrijheid van keuze

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet gaat over de privacywetgeving geldt. Hoe ik daar mee om ga is via Privacy (zie onderbalk) te lezen.

Go to top